Жеке маалыматтар массивдерин кармоочулардын (ээлеринин) реестри
# ИНН Аталышы Каттоо номери Катталган датасы Аракеттер