Жеке маалыматтардын купуялуулугу - бул маанилүү тармак.

Биз жеке маалыматтар деген эмне экенин, маалыматтардын купуялуулугун сактоо процесстерин жана жолдорун жакшыртуу боюнча кайсы мамлекеттик орган иш алып барып жатканын түшүндүргүбүз келет, ошондой эле жеке маалыматтарыңызды кантип коргоо боюнча бир нече кеңештерди бергебуз келет.

Маалымдама пайдалуу маалыматтарды, контакттарды, ошондой эле сиздин жеке маалыматтарды сактоо жана коргоо боюнча кеңештерди камтыйт.