Агенттиктин ишмердүүлүгүн жыйынтыктоочу 2022-жылдын отчету:

 15 мыйзамдык жана локалдык актылар иштелип чыкты (алардын 11 кабыл алынган жана колдонууда),,

Реестр түзүлдү жана иштеп жатат ( Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө мыйзамга ылайык) (dpa.gov.kg/ky/register), 

500дөн ашык жарандарды оффлайн жана онлайн режиминде окуттук (22 тренингдер өткөрдүк), 

Агенттикте Окуу борбору түзүлдү, 

бир нече жумушчу топтор, анын ичинде укук коргоо органдары менен иш алып барууда, 

биз жарандарга жана юридикалык жактарга консультацияларды беребиз;

мамлекеттик органдар, юридикалык жактар жана жарандар үчүн 1500 экспертиза жүргүзүлдү;

купуялык саясатын түзүү үчүн акысыз конструктор түздүк.