Агенттик бардык юридикалык жактар жеке маалыматтар массивинин кармоочуларынын Реестринде каттоодон өтүшү керектигин эскертет 

Реестрди толтуруу боюнча этап-этабы менен нускама – “Жеке маалыматтар массивдеринин кармочуларынын (ээлеринин) реестри” системасынын Колдонуучусунун колдонмосу – бул жерде.

Ошондой эле Агенттиктин сайтында «Жардам» бөлүмүндө Реестрди толтуруу боюнча видео нускама жайгаштырылган.