📌Жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик байланыш операторлору менен жыйын өткөрдү.Жолугушуунун катышуучулары жеке маалыматтарды коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды жаңылоодо, ошондой эле жеке маалыматтар массивдерин кармоочулардын реестрин толтурууда чечүүнү талап кылган маселелерди талкуулашты.