Эл аралык жана улуттук эксперттер менен биргеликте Агенттиктин бир катар ченемдик укуктук актыларынын долбоорлору талкууланды. Алар азыр коомдук талкууда. Ошондой эле, жеке маалыматтарды коргоо тутумун жөнгө салууга жана ишке ашырууга багытталган механизмдери боюнча тажрыйба алмашуу болуп өттүү.