Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна квалификациялык талаптар.1. Административдик кызмат орундарынын башкы тобуна:


1) юриспруденция адистиги боюнча жогорку кесиптик билим;

- киберкоопсуздук жана жеке маалыматтарды коргоо жаатында сертификаттарга ээ болуу артыкчылык болуп саналат.

2) мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан үч жылдан кем эмес иш стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы;

3) Жалпы мыйзамдарды билүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

- «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.


2. Администрациялык кызмат орундарынын улук тобуна:


1) укук жаатында жана компьютердик технологиялар жана маалыматтык технологиялар, маалыматтык коопсуздук же аны менен байланышкан чөйрөлөрдөгү жогорку кесиптик билим;

- киберкоопсуздук жана жеке маалыматтарды коргоо жаатында сертификаттарга ээ болуу артыкчылык болуп саналат.

2) мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;

3) Жалпы мыйзамдарды билүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.


3. Администрациялык кызмат орундарынын кенже тобуна:


1) компьютердик технологиялар жана маалыматтык технологиялар, маалыматтык коопсуздук же аны менен байланышкан чөйрөлөрдөгү жогорку кесиптик билим;

- киберкоопсуздук жана жеке маалыматтарды коргоо жаатында сертификаттарга ээ болуу артыкчылык болуп саналат.

2) иш стажына талаптарды көрсөтпөстөн;

3) жалпы мыйзамдарды билүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- «Мамлекеттик мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.


Административдик кызмат орундарынын бардык топтору боюнча:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

– компьютердик сабаттуулук жана оргтехниканы, керектүү Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) программалык продуктыларын, «TOKTOM Mamleket Pro» маалыматтык-укуктук системасын кодоно билүү.


Администрациялык кызмат орундарынын башкы тобу үчүн предметтик мыйзамдарды билүү:


- юриспруденция багыты боюнча:


- «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Электрондук кол тамга жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы No 233 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 165 токтому менен бекитилген жеке маалыматтардын сакталышынын белгиленген деңгээлдерин камсыз кылуучу жеке маалыматтардын маалыматтык системаларында аларды иштетүүдө жеке маалыматтардын коопсуздугун жана коргоону камсыз кылуу боюнча талаптар. 760;

- Жеке маалыматтар субъектинин анын жеке маалыматтарын чогултууга жана иштеп чыгууга макулдугун алуу тартиби, жеке маалыматтардын субъекттерине алардын жеке маалыматтарын үчүнчү жакка өткөрүп берүү жөнүндө кабарлоонун тартиби жана формасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы No 759;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 22-декабрындагы No 325 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жеке маалыматтарды коргоо агенттиги жөнүндө жобо.

билгичтиги:

- иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө болгон мамилени талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;

- башкаруучулук чечимдерди тез кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

- көйгөйлөрдү чечүүдө инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;

- өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

- чыр-чатактарды жөнгө салуу;

Көндүмдөрү:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана тапшырмаларды сарамжалдуу бөлүштүрүү, алардын кол алдындагыларга мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын сапаттуу жеткирүү, башкаруу чечимдерин оперативдүү даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, жаңы иштин формалары жана методдору);

- маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- натыйжалуу мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү, жолугушууларды жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү;

- компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу.


Администрациялык кызмат орундарынын улук тобу үчүн мыйзамдардын предметтерин билүү:


- юриспруденция багыты боюнча:


- «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Электрондук кол тамга жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы No 233 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 165 токтому менен бекитилген жеке маалыматтардын сакталышынын белгиленген деңгээлдерин камсыз кылуучу жеке маалыматтардын маалыматтык системаларында аларды иштетүүдө жеке маалыматтардын коопсуздугун жана коргоону камсыз кылуу боюнча талаптар. 760;

- Жеке маалыматтар субъектинин анын жеке маалыматтарын чогултууга жана иштеп чыгууга макулдугун алуу тартиби, жеке маалыматтардын субъекттерине алардын жеке маалыматтарын үчүнчү жакка өткөрүп берүү жөнүндө кабарлоонун тартиби жана формасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы No 759;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 22-декабрындагы No 325 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жеке маалыматтарды коргоо агенттиги жөнүндө жобо.

Билгичтиги:

- жогору турган жетекчилердин буйруктарын сапаттуу аткаруу;

- маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- жеке маалыматтарды коргоо, маалыматтык коопсуздук чөйрөсүндөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

- кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- жаңы эмгек шарттарына көнүү;

- текшерүүлөрдүн натыйжалары боюнча корутундуларды даярдоо.

Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

- башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу.


- компьютердик технологиялар жана маалыматтык технологиялар багытында:


- «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Электрондук кол тамга жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Жарандардын кайрылуусун кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Ишкердик субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 165 токтому менен бекитилген жеке маалыматтардын сакталышынын белгиленген деңгээлдерин камсыз кылуучу жеке маалыматтардын маалыматтык системаларында аларды иштетүүдө жеке маалыматтардын коопсуздугун жана коргоону камсыз кылуу боюнча талаптар. 760;

- Жеке маалыматтар субъектинин анын жеке маалыматтарын чогултууга жана иштеп чыгууга макулдугун алуу тартиби, жеке маалыматтардын субъекттерине алардын жеке маалыматтарын үчүнчү жакка өткөрүп берүү жөнүндө кабарлоонун тартиби жана формасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы No 759;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 22-декабрындагы No 325 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жеке маалыматтарды коргоо агенттиги жөнүндө жобо.


Билгичтиги:

- жогору турган жетекчилердин буйруктарын сапаттуу аткаруу;

- маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- жеке маалыматтарды коргоо, маалыматтык коопсуздук чөйрөсүндөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

- кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- жаңы эмгек шарттарына көнүү;

- текшерүүлөрдүн натыйжалары боюнча корутундуларды даярдоо;

- программалык коддорду алсыздыктарга тестирлөө;

- уюмдардын маалыматтык системаларында жана коопсуздук системаларында алсыздыктарды аныктоо;

- кодду жана сценарийлерди жазуу.

Көндүмдөрү:

- киберкоопсуздук көндүмдөрү;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

- башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу;

- программалоо, анын ичинде C++, C#, Java, Python, PHP ж.б.;

- Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL ж.б. базалары менен иштөө;

- маалыматтык системаларга спецификацияларды жана талаптарды иштеп чыгуу жана иштеп чыгуу;

- бизнес процесстерин моделдөө, практикалык тажрыйба жана IDEF0, IDEF3 жана UML методологияларын билүү.


Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн мыйзамдардын предметтерин билүү:


- компьютердик технологиялар жана маалыматтык технологиялар багытында:


- «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- «Электрондук кол тамга жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 165 токтому менен бекитилген жеке маалыматтардын сакталышынын белгиленген деңгээлдерин камсыз кылуучу жеке маалыматтардын маалыматтык системаларында аларды иштетүүдө жеке маалыматтардын коопсуздугун жана коргоону камсыз кылуу боюнча талаптар. 760;

- Жеке маалыматтар субъектинин анын жеке маалыматтарын чогултууга жана иштеп чыгууга макулдугун алуу тартиби, жеке маалыматтардын субъекттерине алардын жеке маалыматтарын үчүнчү жакка өткөрүп берүү жөнүндө кабарлоонун тартиби жана формасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы No 759;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 22-декабрындагы No 325 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жеке маалыматтарды коргоо агенттиги жөнүндө жобо.

Билгичтиги:

- жогору турган жетекчилердин буйруктарын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- жеке маалыматтарды коргоо, маалыматтык коопсуздук чөйрөсүндөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилде иштиктүү кат алышуу;

- командалык иш;

- программалык коддорду алсыздыктарга тестирлөө;

- уюмдардын маалыматтык системаларында жана коопсуздук системаларында алсыздыктарды аныктоо;

- кодду жана сценарийлерди жазуу.

Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар, техникалык документтер менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

- маалыматтык-коммуникациялык технологиялар тармагындагы көндүмдөр;

- программалоо, анын ичинде C++, C#, Java, Python, PHP ж.б. артыкчылык болуп саналат;

- Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL ж.б. базалары менен иштөө. артыкчылык болуп саналат;

- маалыматтык системаларга спецификацияларды жана талаптарды долбоорлоодо жана иштеп чыгууда артыкчылык болуп саналат.Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

- кызмат орундарынын тобун (негизги, улук жана кенже) көрсөтүү менен, ошондой эле суроолордун блогун (укуктук, маалыматтык технологиялар ж.б.) көрсөтүү менен жеке арыз;

- сүрөтү менен резюме (телефон номери жана электрондук почтаны көрсөтүү менен);

Өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);

- нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

- нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

- илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

- паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы сынакка келгенде көрсөтүлөт);


Сынакка катышуучу адамдар кошумча сунуш каттарды жана сертификаттарды тапшыра алышат.


Сынактык тандоого катышууну каалаган жарандар 2022-жылдын 7-июнунан 20-июнуна чейин Бишкек шаары, Чүй проспектиси 265 А, (Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын имаратынын экинчи кабаты, батыш тарабы) дареги боюнча толук аты-жөнүн көрсөтүү менен (Дело № папкада) документтерди тапшырышы керек, тел.: 0550 70 50 90, иш күндөрү дүйшөмбүдөн жумага чейин саат 9.00дөн 18.00гө чейин.


Документтердин пакетин толук эмес тапшырган талапкерлер, ошондой эле талаптарга жооп бербегендер сынакка киргизилбейт.

Сынактын орду жана убактысы, ага кабыл алынган адамдар кийинчерээк маалымдалат.

Кошумча маалыматты https://dpa.gov.kg/ сайтынан алса болот.