GDPR — бул Европа Бирлигинин жашоочуларынан интернеттеги жеке маалыматтарды чогултуу эрежелеринин жыйындысы. Анын максаты-колдонуучулардын жеке маалыматтарын коргоо. Эгерде компания мындай маалыматты сураса же аны өз алдынча чогултса, анда ал регламентти сакташы керек.