Жеке маалыматтар биздин жеке жашообузга тиешелүү, ал эми жеке жашоо жашыруундук менен корголот, бул бизге башка нерселер менен катар биздин өлкөнүн Конституциясында да кепилденет. Бул маалымат кайда сакталганын, бул сактагычка кимдер кирерин так билишибиз керек; биз аны менчигибиз сыяктуу тескөөгө жөндөмдүү болушубуз керек, ошондо биз кайсы маалыматты өткөргүбүз келет жана эмнени бербешибизди өзүбүз чече алабыз. Биздин укугубуз бузулбашы үчүн мамлекеттин жоопкерчилигин, ыйгарым укуктарын жана эксперттик потенциалын күчөтүү зарыл.

Учурда жеке маалыматтарды кагаз түрүндө да, электрондук түрдө да толук масштабдуу чогултуу жүрүп жатат. Ал эми уюмдардын бул маалыматтарды чогултууга укугу барбы, алар маалыматтарды кантип сактайт, ким маалыматка кирүү укугуна ээ жана маалыматтардын агып кетүү коркунучу барбы, белгисиз. Агенттиктин негизги максаты - жарандардын жеке маалыматтарын уюмдун мыйзамсыз аракеттеринен коргоо.

Агенттик бул системалардын коопсуздугу үчүн маалыматтык системаларды пайдалануу менен жеке маалыматтарды чогултуучу жана иштеп чыгуучу жеке маалыматтар массивдерин кармоочуларды текшерет.