Жеке маалыматтар-бул адам түздөн-түз же кыйыр түрдө таанылышы (аныкталышы) мүмкүн болгон ар кандай маалымат.


Мисалы:

 • аты же фамилиясы;

 • идентификациялык номер;

 • биометрикалык маалыматтар;

 • үй-бүлөлүк абалы;

 • онлайн идентификатору (колдонуучунун аты

 • социалдык тармактарда, ТРЕВ-дареги);

 • коопсуздук камерасынын кадрлары,

 • идентификациялоого мүмкүндүк берет

 • жеке адам.


Жеке маалыматтар эмес деген эмне?

 • Жеке эмес маалыматтардын мисалдары:

 • уюмдун каттоо номери;

 • уюмдун электрондук дареги.