📌Эскертебиз, бардык юридикалык жактар (менчигинин түрүнө карабастан)
2023-жылдын 10-июнуна чейин
Жеке маалыматтар массивдерин кармоочуларынын (ээлеринин) реестрине катталуусу керек.

☎ Реестрди толтуруу боюнча төмөнкү телефондор аркылуу кеңеш алууга болот:  +(996) 997 950 850, +(996) 709 950 750   

 📌 «Жеке маалыматтар массивдерин кармоочуларынын (ээлеринин) реестри» системасынын колдонуучусунун Колдонмосу - Реестрди толтуруу боюнча нускамасы төмөнкү шилтемеде жайгашкан: https://dpa.gov.kg/ky/register/help/6    

📌Реестр төмөнкү шилтеме аркылуу жеткиликтүү: https://dpa.gov.kg/ky/register    

📌Реестр «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 30-беренесине ылайык ишке ашырылган: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/202269

📌 Реестрде катталуу эрежелери КР Министрлер Кабинети тарабынан "Жеке маалыматтар массивдерин кармоочулардын (ээлеринин) реестрине, жеке маалыматтар массивдерин кармоочуларды (ээлерин), жеке маалыматтар массивдерин жана жеке маалыматтар тизмесин каттоо, аны жүргүзүү жана жарыялоо тартиби" токтому менен бекитилген: https://dpa.gov.kg/ky/npa/27